Objavljen Nacrt zakona o električnoj energiji

13.04.2017.     Vijesti

Nacrt zakona o električnoj energiji objavljen je na sajtu Vlade Republike Srpske. Izrađen je u cilju usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa trćim energetskim paketom EU i ugovorom o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope.

Ovdje možete preuzeti domkument:

(PDF)

Hercegovina press