Objavljen konkurs za izbor korisnika subvencija kamate na stambene kredite za mlade u RS

16.10.2017.     Vijesti

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Ministarstvo će subvencionisati 1% kamate na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti od 03.04.2008. godine.

Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditnih linija Investiciono razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti, do dana zatvaranja ovog konkursa, koja su u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju po gore navedenim kreditnim linijama, imala do navršenih 35 godina života i imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 31.10.2017. godine.

Izvor: ekapija.ba