Novi način pozivanja u fiksnoj telefoniji – evo kako ćete zvati od 1.oktobra

12.09.2017.     Vijesti
U skladu s izmjenama regulative u BiH od 1. oktobra će se pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine obavljati tako što se prvo bira prefiks 0,  a zatim pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov korisnički broj.
Novine u načinu pozivanja u fiksnoj telefoniji

Naprimjer, ukoliko sa fiksnog broja u Hercegovini  pozivate fiksni broj u Trebinju  morate prvo birati pozivni broj 059. Isto važi i za ostale područne kodove u Bosni i Hercegovini. Cijene poziva fiksne telefonije ostaju nepromijenjene.