MARIĆ: Moraju se povećati plate radnika

28.06.2018.     Vijesti
Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave, ističe da pozdravlja svako povećanja plata radnicima i rasterećenje privrede.

On je gostujući u Večernjim vijestima ATV-a rekao kako su prošle nedelje imali sastanak sa Unijom udruženja poslodavaca RS  gdje su podržali rasterećenje privrede kako bi poslodavci mogli to rasterećenje da usmjere u povećanje plata.

„Mi smo danas istakli da kada su u pitanju zakoni o platama u Republici Srpskoj da Vlada ima obavezu da razgovara sa budžetskim sindikatima iz prostog razloga što je Vlada poslodavac radnicima u javnom sektoru i što bi konačno trebali da otvorimo pitanje usklađivanja zakona o platama sa sistemskim Zakonom o radu“, rekao je Marić i dodao da je svima poznato da je Zakonom o radu definisano da radnici za svoj rad primaju platu, naknadu za topli obrok i naknadu regres.

Kaže da su sve te naknade  integrisane u platu.

„Čistačica u zgradi Vlade RS ima primanja od oko 400 KM i kada iz njih izvadite topli obrok i regres jednostavno dobijate manju cifru od najmanje zagarantovane plate. Mi smo danas otvorili jedno pitanje koje je suštinski bitno – kako pronaći rješenje za povećanje plata. Nije rješenje u Republici Srpskoj da se mi zadužujemo i povećavamo plate, već to treba da radimo na realnim osnovama. Naravno, ovo će mnogo više značiti zaposlenima u realnom sektoru koji se nalaze u težem položaju“, rekao je Marić.

Napominje da se najniža plata reflektuje u realnom sektoru gdje se moraju pratiti realni pokazatelji.

„Moramo razmišljati da srazmjerno rastu BDP-a podižemo srazmjerno i najnižu platu. Mislim da je realno i ostvarivo da najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2019. bude 500 KM“, izjavio je Marić.

On smatra da bi najniža plata u RS trebala da bude prosječna plata jer se institut najniže plate na najgori mogući način zloupotrebljava od strane nesavjesnih poslodavaca.

„Ne možemo ni sve poslodavce da svrstavamo u isti koš. Ja sam imao priliku da razgovaram sa predstavnicima poslodavaca koji su zaista pokazali da imaju volju da povećavaju platu, ne iz razloga što oni to žele već zato što im radnici odlaze i zato što moraju podizati plate da zadrže radnu snagu“, kazao je Marić.

Ističe da je poznato da u Republici Srpskoj od 2016. godine nema opšteg kolektivnog ugovora te da su zaposleni u privredi prepušteni na milost ili nemilost kako će se njihov status urediti pravilnikom.

Raduje ga što su sa Unijom udruženja poslodavaca postigli jedan visok stepen saglasnosti kada je u pitanju kolektivni ugovor za zaposlene radnike u privredi i obećava da će dati maksimalan doprinos kako bi pomogli i onim radnicima koji rade u privredi.

Mišljenja je i da radnici u realnom sektoru moraju sindikalno da se organizuju kako bi učestvovali u pregovorima sa svojim poslodavcima, da bi mogli da zaključe kolektivne ugovore i naprave određeni iskorak.

On smatra da u ovom momentu postoji veliki jaz između plata u realnom sektoru i plata u okviru budžetskog sektora ali da su i budžetski radnici diskriminisani u ovom momentu jer nemaju naknadu za topli obrok i regres.

„Nakon ljetnjih odmora pristupićemo analizi da vidimo koliki je to finansijski okvir potreban i kako to riješiti jer ne vidimo drugi način  već jednostavno Republika Srpska mora da se uhvati u koštac sa problemima – to je reforma javne uprave, reforma zdravstva, reforma prosvete i reforma kompletnog javnog sektora da bi konačno mogli da izjednačimo kako plate u realnom sektoru tako i budžetu i da napravimo iskorak naprijed jer u ovom momentu ne vidimo drugi način za povećanje plata“, izjavio je Marić.

Napominje da su sa Unijom udruženja poslodavaca napravili dogovor da neće ni jednog radnika otpustiti, već da će se napraviti socijalni program zbrinjavanja te da će u narednim godinama prirodnim odlivom, prekvalifikacijom radnika, presumjeravanjem tehnološkog viška radnika u privredu smanjivati broj radnika jer se moraju povećati plate kako bi zadržali radnike u Republici Srpskoj.

Komentarišući pristupanje njegovog sindikata Konfederaciji sindikata RS ističe da je to urađeno  jer nisu uspjeli da sprovedemo reformu unutar Saveza sindikata RS.

„Mi moramo da pregovaramo i dolazimo do najboljih rješenja, a ne da se postavljamo u poziciju da stalno nešto nećemo. Mi smo ulaskom u Konfederaciju tražili da se promijeni način pregovora sa Unijom udruženja poslodavaca. Konfederacija sindikata želi da bude dio rješenja a ne problema“, ističe Marić.

On kaže i da moraju da se pobrinu za sve radnike u Republici Srpskoj i nada se da će njihova saradnja sa Unijom udruženja poslodavaca rezultirati potpisivanjem posebnog koletivnog ugovora,  a do kraja godine očekuje povećanje najniže plate na preko 500 KM.

Atv