Na lokaciji stare željezničke stanice, u trebinjskom naselju Ložiona, započeli su radovi na preuređenju terena. Planirano je moderno igralište sa košarkaškim terenom sa specijalnom podlogom, a biće rekonstruisana i zgrada stare željezničke stanice.

Popularni trebinjski “Ćiro”, lokomotiva voza pruge uskog kolosjeka, se seli na nekadašnju trasu željezničke pruge, gdje će ovaj svojevrsni spomenik  zasijati u punom sjaju. Planirana je montaža šina na koje će biti postavljena lokomotiva, te njeno farbanje.

Hercegovina press