Konfederaciji sindikata pristupli i zdravstveni radnici

22.06.2018.     Vijesti

OKonfederaciji sindikata Republike Srpske pristupili su danas i zdravstveni radnici – fizioterapeuti i radni terapeuti čime je ova organizacija postala  brojnija za više od 400 novih članova.

Predsjednik Konfederacije sindikata RS Željko Tepavčević kaže da potpisivanjem sporazuma sa Sindikatom fizioterapeuta i radnih terapeuta počinje  niz pristupanja sindikata  iz oblasti zdravstva Konfederaciji sindikata koja broji oko 35.000 članova.

Osnovni stav Konfederacije sindikata je da Zakonom o platama mora biti jasno definisano šta je plata, šta regres, a šta topli obrok, i  da  zakoni o platama moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu.

„Kako bi prava i obaveze radnika bile jasno definisane i poštovane, Konfederacija vodi  intenzivne razgovore  i sa Unijom udruženja polodavaca RS, jer poslodavci  i  sindikat moraju biti partneri kako na poboljšavanju prava radnika tako i na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta“,   navodi Tepavčević.

Konfederacija se u tom smislu zalaže za smanjenje nameta na plate i priznavanje toplog obroka, regresa i prevoza kao trošak poslodavcu,  a ta sredstva bila bi usmjerena na zarade zaposlenih.

Hercegovina press