Komunalno Trebinje: Pozitivan revizorski izvještaj za 2016. godinu

18.04.2017.     Vijesti

Preduzeće A.D. „Komunalno“ Trebinje dobilo je pozitivno mišljenje nezavisnog revizora za poslovanje u 2016. godini.

„Finansijski izvještaji preduzeća  objektivno i istinito po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate poslovanja za 2016. godinu, uskladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, na način opisan u napomenama uz finansijske izvještaje“, navodi se u mišljenju revizora.

Kompletan izvještaj možete pogledati OVDE

Hercegovina press