„HP Investing“ gradi cjevovod za Dabar vrijedan 800.000 KM

31.03.2017.     Tenderi

HP Investing d.o.o Mostar dobio je kao najpovoljniji ponuđač  tender za izgradnju vodovoda od Zovog dola do Vojina koji će biti izgrađen u sklopu objekata Hidroelektrane Dabar.

Foto: Ilustracija

Vrijednost radova je 794. 922 konvertibilnih maraka, a rok za završetak projekta je 120  radnih dana. U pitanju su opšti građevinski radovi na cjevovodu.

(PDF)

Hercegovina press