HET: Nabavka usluga i opreme

20.02.2017.     Tenderi

Foto: Ilustracija

ZP „Hidroelektrane na Trebiošbnjici“ a.d. Trebinje

Izrada zaštitnog premaza za stabilizaciju i zaštitu betonskih bazena na mrijestilištu Mirotinj

Oglas objavljen 20.02.2017.  – važi do 07.03.2017. godine

(PDV)

Održavanje akcelerografa na brani Grančarevo i izrada godišnjeg eleborata seizmološkog osmatranja

Oglas objavljen 20.02.2017. – važi do 2.03.2017. godine

(PDF)