HET izdvaja 600.000 KM za izradu projekta za upravljanje sigurnošću brana

17.07.2018.     Tenderi

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“  dobio je tender za izradu projekta upravljanja sigurnošću brana u sistemu Hidroelektrana na Trebišnjici vrijedan  596.000 KM bez PDV – a.

Ugovor je zaključen 3.avgusta, a rok za izradu projekta je osam mjeseci.

Grupa ponuđača Institut za vodoprivredu  „Jaroslav Černi“ AD Beograd i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ DOO Banja Luka bili su jedini prihvatljiv pobnuđač na tenderu.

(PDF)

Hercegovina press