HET: Hidrologija nepovoljna, napajanje strujom pouzdano

25.05.2017.     Energetika

Trenutna sačuvana rezerva u akumulaciji Bileća, iako ispod očekivanih vrijednosti za ovaj period godine, daje sigurnost za pouzdano napajanje električnom energijom svih korisnika u nastupajućem sušnom periodu godine, potvrdio je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ Aleksandar Vujić.

Foto: Ilustracija

On je rekao da rad sistema HET-a ove godine prate izrazito nepovoljne hidrološke i energetske prilike, sa znatno nižim zalihama vode i energije u akumulaciji Bileća u odnosu na planirane vrijednosti.

„Manjom mjesečnom proizvodnjom, koja je na nivou 54,5 odsto bilansa planirane proizvodnje, i angažovanjem agregata samo u nužnim situacijama ublaženi su negativni efekti rada agregata pri nižim kotama u HE `Trebinje jedan` i lošijeg iskorištenja hidroenergetskog potencijala akumulacije Bileća“, rekao je Vujić.

On je podsjetio da je sistem HET-a od 15. maja u redovnom godišnjem remontu koji se odvija prema utvrđenoj dinamici, usaglašenoj sa Elektroprivredom Republike Srpske.

„Trenutno su raspoloživa dva agregata u HE `Trebinje jedan 1`, a nakon 5. juna očekujemo završetak remontnih aktivnosti u HE `Dubrovnik`, te punu raspoloživost sistema HET-a, kao i u prethodnom periodu“, naveo je Vujić.

Izvor: Srna