HET: 10 miliona kredita za velike investicione projekte

26.04.2017.     Tenderi

Hidroelektrane na Trebišnjci kreditno se zadužuju 10 miliona maraka. „Novac će biti upotrebljen za velike investicione projekte koji su obaveza  HET – a po vodoprivrednoj dozvoli, a koji nisu realizivani posljednjih tridesetak godina“, kaže izvršni direktor za poizvodnju i tehničke poslove Ilija Tamindžija. Radi se o rezervoaru Vrelo oko, izgradnji kanala kroz Fatničko polje, izgradnji sistema za navodnjavanje Mokrog polja i vodozahvata za Zupce,  bilećkom tunelu za odvodnjavanje bilećkog polja, sistemu za navodnjavanje Petrovog polja, mostu na na Trebišnjici,izradi glavnog projekta za HE Nevesinje.

 

Foto: Ilustracija

Bankarske usluge: Nabavka kreditnih sredstava u iznosu od 10.000.000,00 KM

Oglas objavljen 26.4. 2017. godine – važi do 06.6.2017. godine

(PDF)

Hercegovina press