Hamovićeva kompanija sa tri zaposlena u Bileći ostvarila milionsku dobit

31.07.2018.     Energetika

Dvije elektroenergetske kompanije Vuka Hamovića u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, prošle godine prometovale su ukupno oko 298 miliona konvertibilnih maraka, a obje su poslovale sa dobiti.

“Rudnik i Termoelektrana Stanari”, koja, osim što proizvodi, električnu energiju i izvozi, imala je lani prihode od oko 190,8 miliona KM i neto dobit od 36 miliona KM. Zapošljavaju oko 800 radnika.

Druga Hamovićeva kompanija, koja se bavi međunarodnom trgovinom električne energije, “EFT Bileća” je sa svega troje zaposlenih imala promet od 106,8 miliona KM i profit veći od milion maraka.

Najveći  izvoznik električne energije iz cijele Bosne i Hercegovine je Vuk Hamović, odnosno njegove dvije navedene kompanije. Od ukupno 5.200 gigavat časova izvezene električne energije iz BiH, “RiTE Stanari” i “EFT Bileća” su prošle godine izvezle ukupno oko 2.600 gigavat časova struje.

Srpska info