Fondacija Petrović osniva „Istraživačku stanicu “ u Zgonjevu?

08.04.2017.     Vijesti

Fondacija  Petrović koja je  svoju imovinu u Beogradu zavještanjem  ostavila Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ iz Zgonjeva, a po njenom zatvaranju  matičnoj školi u Policama, održala je sastanak u gradkoj administraciji kako bi napravila strategiju usmjeravanja novca u 2017. godini.

Zavještane nekretnine dva brata Petrović iz Beograda godinama su donosile prihod od rente, od koje je bilo predviđeno da se škola obnavlja učilima i knjigama, bolje održavanje škole kao i stipendiranje nadarenih učenika, posebno učenika iz Zgonjeva.

Republika Srbija i Grad Beograd su posebnim zakonom o eksproprijaciji odkupili jednu od dvije parcele za potrebe realizacije projekta „Beograd na vodi“.
Fondacija planira da drugu parcelu zamjeni za neku nekretninu u Beogradu i na taj način nastavi pomaganje rada Osnovne škole u Trebinju, kako je to i bilo predviđeno zavještanjem Petrovića.
Ideja i namjera fondacije Rista i Trifuna braće Petrović je da se Osnovna škola u Zgonjevu pretvori u Istraživačku stanicu sa najsavremenijom opremom.

Planirano je izdvojiti nekoliko oblasti i programa koji bi vodili eminentni stručnjaci a najtalentovaniji učenici bi bili polaznici.
Ova fondacija naišla je na odobravanje i veliku podršku gradonačelnika Luke Petrovića koji je svojevremeno bio i član Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i inicirao je revitalizaciju rada fonda.

Gradonačelnik Luka Petrović pozvao je upravni odbor fondacije da naprave plan djelovanja u 2017. Godini, kako bi se kreirao plan utroška i elaborat o unapređenju obrazovnog sistema grada Trebinja u koje bi se uložila sredstva fonda.

„Želja svih je da ovaj Projekat bude održiv i da ima razvojnu fazu, odnosno da se rad Istraživačke stanice iz godine u godinu unapređuje a to se može samo ostvariti ako budemo svi uključeni u ovaj projekat“, zaključio je na današnjem sastanku gradonačelnik Petrović.

Hercegovina press