ERS: Stavovi radnika i Uprave usaglašeni, potpisivanje novog kolektivnog ugovora iduće sedmice

22.02.2017.     Energetika

Pregovori oko potpisvanja novog Kolektivnog ugovora su u završnoj fazi, a stavovi sindikata radnika i Uprave MH “ Elektroprivreda Republike Srpske”  usaglašeni su  po većini pitanja.

Foto: Kovačević, Tepavčević

“Osnovni cilj kroz kolektivno pregovaranje nam je bio da stvorimo sistem vrednovanja rada i da oni naši  radnici koji su nosioci proizvodnje i  održavanja budu adekvatno plaćeni za svoj rad , kako u proizvodnim tako i u distributivnim preduzećima. S druge strane, kroz kolektivno pregovaranje smo pravili ustupke na onim davanjima koja ostvaruju samo pojedinci ili određene grupe po raznim osnovama i na taj način smo napravili određene uštede”, kaže predsjednik Sindikata radnika  RITE Gacka Željko Tepavčević.

U Sindikatima zavisnih preduzeća ističu da su naišli na razumjevanje i podršku  v.d. generalnog direktora MH “Elektroprivreda Republike Srpske”  Željka Kovačevića koji je imao dovoljno sluha da sasluša i prihvati konstruktivne prijedloge predstavnika radnika i da je na taj način većina pitanja usvojena  dogovorom.

Novim kolektivnim ugovorom biće ispoštovani zahtjevi Vlade Republike Srpske za sprovođenjem ušteda u okviru elektroenergetskog sistema. Zimnica i ogrijev  su stavke na koje zaposleni u MH ERS više neće moći da računaju, ali će doći do korekcija koeficijenata i više će se  cijeniti  rad i posvećenost poslu.

“Kolektivni ugovor je okvir u koji treba da se uklope sva preduzeća iz sastava MH ERS i sada slijedi posao da svako te okvire primjeni unutar svog  zavisnog preduzeća jer svako preduzeće ima neke svoje specifičnosti, a to će zajednički uraditi Sindikati i Uprave”, izjavio je v.d.  generelnog direktora Željko Kovačević.

Potpisivanje novog kolektivnog ugovora za zaposlene u MH “Elektroprivreda Republike Srpske” očekuje se krajem iduće nedelje.

Hercegovina press