ERS – Servisiranje vozila za 2017. godinu

13.02.2017.     Tenderi

Foto: Ilustracija

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje

Nabavka usluga servisiranja putničkih vozila VW kod ovlaštenog servisera

Oglas objavljen 13.02. 2017. važi do 22.02.2017.

(PDF)