Elektro – Hercegovina: Advokatske usluge

11.05.2017.     Tenderi

Dobrovoljno Ex Ante obavještenje o transparentnosti za neprioritetne usluge

Advokatske usluge u sudskim i drugim postupcima

ZP „Elektro  – Hercegovina“ a.d Trebinje

Procjenjena vrijednost ugovora bez PDV – a 15.000 KM

(PDF)

Hercegovina press