Centar za gazdovanje kršom: Usluga popravke vozila i nabavka rezervnih dijelova

14.07.2017.     Tenderi

Usluga popravki i održavanja vozila i nabavka rezervnih dijelova

Centar za gazdovanje kršom, Trebinje

Procjenjena vrijednost ugovora bez PDV – a   17 hiljada KM

Oglas objavljen 13. jula – važi do 20. jula 2017. godine

(PDF)

Hercegovina press