Bileća: Usvojen nacrt budžeta od 7.5 miliona maraka

04.05.2017.     Vijesti

Skupštinska većina u Bileći usvojila je danas Nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 7,5 miliona KM sa deset glasova za,  nakon  višesatne burne rasprave.  Opozicija tvrdi da je budžet potrošački, a ne razvojno – investicioni iako Bileća ima treći najveći budžet u Srpskoj po glavi stanovnika.

SDS i PDP smatraju da je iznos planiran od hidroakumulacija od 2.3 miliona maraka „prenaduvan“ i nerealan, jer je godina hidrološki loša. Imali su primjedbe i na smanjenje grantova i naknada za studente, borce, djecu s posebnim potrebama i ostale osjetljive kategorije.

Načelnik Miljan Aleskić ističe je da  godina ekonomski teška  ali da je budžet realan i dobro isplaniran i da će opština uspjeti da izvrši sve svoje obaveze prema radnicima i dobavljačima, kao i da ispoštuje zadate obaveze prema privrednicima, studentima….

Snsd – ov Ljubo Vuković istakao je da je budžet realan i da će u skladu sa prilivima biti povećane naknade za studente, penzionere, a obećao je novac za Djecu s posebnim potrebama iz Bileće  „Vedar osmjeh“ iz dobiti HET – a.

Budžet mora biti usvojen kako ne bi došlo do blokade opštine istakao je Vuković.

Opozicija koja očekuje blokadu opštine  zamjerila je vladajućim  i to što se na plate zaposlenih po Nacrtu budžeta izdvajaju 3.5 miliona maraka što je previše, napominjući da ni ta cifra neće biti dovoljna zbog velikog broja novozaposlenih radnika.

Hercegovina press