Antikorozija i Konstruktor Inženjering prave trotoare na ulazu u Gacko

08.09.2017.     Vijesti

Počeli su radovi na izgradnji torotoara uz magistralni put M20  na ulazu u Gacko.  Ukupna dužina trotoara biće oko 800 metara, a širina 2 metra, sa ivičnjacima.

Prema riječima izvođača radova, do sada su urađeni svi zemljani radovi, a naredno što slijedi je ugradnja kablova za rasvjetu, nakon čega će biti uređena i zelena površina.
Rok za izvođenje radova predviđenih tenderskom dokumentacijom je 120 dana.
Izvođač ovih radova je konzorcij „Antikorozija“ d.o.o. Gacko i „Konstruktor Inženjering„ d.o.o. Bileća.
Investitor je Opština Gacko.

Hercegovina press